420 602 393 424 info@interstudytours.com
420 602 393 424 info@interstudytours.com

USA I Studium na střední škole

USA I Studium na střední škole

Země

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA) je federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán. Na souši sousedí s Kanadou a Mexikem. Díky exklávě Aljaška sahá území USA i k břehům Severního ledového oceánu a na některé tichomořské ostrovy. Spojené státy se skládají z 50 států, federálního území s hlavním městem a sídlem vlády a Kongresu (District of Columbia), přidružených států s vnitřní samosprávou a samosprávných území Spojených států.

NEW YORK

Organizace

Educatius International je vzdělávací společnost, která byla založena v roce 2001 za účelem pomoci studentům z celého světa poznat systém vzdělávání v USA, získat nové přátele a podívat se po světě. Můžete si vybrat mezi 150 školami různého typu i místa. Organizace má sídlo v Bostonu, ale kanceláře  se nachází po celé Americe.

Věk

15 až 18 let

Systém v USA

Systém vzdělání v USA se liší se v každém státě a neexistují tedy jednotné učební osnovy. Americký systém vzdělání vyžaduje absolvování 12 let základního a středního vzdělání před nástupem na univerzitu nebo college. Povinná školní docházka probíhá  na veřejných školách nebo na školách soukromých. Základní školu Primary school začnou děti navštěvovat ve věku 6 let. Po 5-6 letech studia nastupují na Middle School, kde studují 2 roky v 7. – 8. třídě. Po tomto stupni následuje High School, která představuje 9. – 12. ročník.

students-class

High School je zakončena diplomem High School Diploma, po této zkoušce mohou studenti nastoupit na college nebo na univerzitu většinou na 4 roky. Nabídka vyššího vzdělání v USA je velmi rozmanitá a školy mají vysokou kvalitu. Studium na americké univerzitě vám otevře dveře  pro pracovní kariéru kdekoliv ve světě. Studium na prestižních amerických univerzitách je investice do budoucnosti, která se Vám určitě vrátí.

Vzdělávací systém ve 4 etapách:

 • Elementary School – 4 až 11 let
 • Middle School – 12 až 14 let
 • High School – 15 až 18 let
 • Post Secondary Education – od 18 let

Vzdělání, kterého lze dosáhnout:

 • Associate degree – diplomovaný specialista
 • Dachelor’s degree –  bakalářský titul
 • Master’s degree –  magisterský titul
 • Doctorate  –  PhD

Odlišnosti:

 • Povinná školní docházka je zde o 2 – 3 roky delší
 • USA nemá státní školský systém
 • V USA existují studijní programy, při nichž si studenti přizpůsobují obsah studia podle svých potřeb
 • Ve třídě je méně studentů, což vede k individuálnímu přístupu učitelů

Výhody studia v USA

 • Lze studovat se studijními vízy F1 libovolně dlouho
 • Můžete si vybrat mezi různými typy škol a nabídka je velmi široká
 • Prostředí škol je mezinárodní
 • Destinace jsou velmi odlišné a zajímavé

Studijní program

Program studia na střední škole v USA pro zahraniční studenty existuje již od roku 1971 a v současné době jde o jeden z nejpopulárnějších výměnných programů, díky kterému každoročně stráví až jeden rok v zahraničí tisíce středoškoláků z celého světa. Tento program umožňuje studovat na střední škole v zahraničí společně s dalšími zahraničními a místními studenty. Student má stejné osnovy a předměty jako místní studenti, jeho studijní výsledky jsou hodnoceny stejně jako u ostatních studentů a žije společně s místní hostitelskou rodinou nebo se studenty ve studentské residenci. Díky tomu se stává součástí života v dané zemi a má možnost poznat kulturu a zvyky této země velmi zblízka a velmi dobře.

Tento program je jedinečnou příležitostí pro mladé lidi, jak si zlepšit nejenom svoje znalosti a vědomosti, ale i příležitostí osamostatnit se, získat řadu nezapomenutelných zážitků a udělat ten správný krok pro svoji profesní budoucnost. Studenti si mohou vybrat studium na státní, církevní nebo soukromé škole. Každý typ školy má své výhody a záleží vždy na konkrétním studentovi, pro který typ školy se rozhodne. Obecně platí, že státní školy jsou cenově dostupnější, ale nelze si zvolit lokaci školy a student se musí přizpůsobit běžnému školnímu programu. Studenti jsou do škol umísťováni na základě jejich věku a studovaných oborů. V rámci možností je však přihlíženo k preferencím studenta.

Educatis-Group-Tour-of-MHS

Vztahy mezi studenty a učiteli jsou velmi přátelské. Za poplatek lze též zajistit asistenci, pracovníka, který bude studentovi nápomocen. Většinou si studenti zvolí 4 – 6 předmětů za semestr, doporučujeme hlavně angličtinu, přírodní vědy, matematiku a dějiny. Školy mají bohatou nabídku sportovních aktivit, exkurzí a výletů. Po celou dobu pobytu je studentům k dispozici jejich koordinátor, který dohlíží na bezproblémový pobyt a studium. Studenti se na svého koordinátora mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv problémem či dotazem, týkajícím se jejich života a studia. Koordinátoři zasílají rodičům zprávy o studijních výsledcích jejich dětí.

Podmínky

Program High School je určen studentům, kteří chtějí strávit semestr nebo školní rok na střední škole v zahraničí a mají zájem v budoucnu studovat na zahraniční univerzitě.
 • Student střední školy
 • Věk 15-18 let
 • SLEP (Secondary Level of English Proficiency) test min. 45 bodů
 • Složení GPA (průměr C)

Varianty programu

Roční program – délka programu cca 10 měsíců,  od poloviny července/začátku září do poloviny června.

Půlroční program –délka programu cca 5 měsíců, zimní semestr je od poloviny července/začátku září do poloviny ledna (letní semestr pak od poloviny ledna do poloviny června).

Typy škol

Public High School / Státní školy

 • Jsou finančně podporovány vládou země, která dohlíží na kvalitu a vybavení
 • Student bydlí v rodině s polopenzí během týdne a plnou penzí o víkendu
 • Školné se platí škole
 • Program trvá max. jeden rok
 • Škola vydá vízový dokument I-20
 • Školy jsou vedeny u SEVIS a vždy nabízí základní předměty matematiku, angličtinu, historii a přírodní vědy
 • Nižší náklady na studium
 • Dobré vybavení a široká nabídka předmětů a mimoškolních aktivit
 • Ubytování v místních hostitelských rodinách (State/Public Day Schools) nebo ve školních residencích v areálu školy (State/Public Boarding Schools)
 • Většinou jde o smíšené školy
 • Některé školy nevyžadují uniformu

Katalog k nahlédnutí.

564498_399593976760779_1345722263_n

Private High school / Soukromé denní školy

 • Student bydlí v rodině s polopenzí během týdne a plnou penzí o víkendu
 • Školy obdrží školné
 • Program lze objednat na několik let
 • Škola nabízí diplom o ukončení po 2 letech studia
 • Školy vydávají vízový dokument I-20
 • Školy nezískávají od vlády dané země žádnou nebo pouze minimální finanční podporu, ale vláda dohlíží na kvalitu výuky (uděluje akreditace)
 • Výborná akademická úroveň, často prestižní školy s dlouhou tradicí
 • Nejmodernější vybavení
 • Nízký počet studentů ve třídě a osobní přístup vyučujícího
 • Široká nabídka předmětů a mimoškolních aktivit
 • Někdy vyžadují uniformu

Katalog k nahlédnutí.

Private Boarding school / Soukromé internátní školy

 • Studenti bydlí v internátu u školy a mají stravu s plnou penzí
 • Školné obdrží škola
 • Program lze zajistit na více let
 • Škola nabízí diplom po dvou letech studia
 • Školy vydávají vízový dokument I-20

Katalog k nahlédnutí.

11214029_839347502785422_5150654905025314041_n

Privátní školy mají dlouholetou tradici a kvalitní výsledky v celonárodních srovnávacích testech. Důležitý je poměr učitel – žák, dále je kladen důraz na široký výběr předmětů a mimoškolních aktivit. Pokud student odjede na privátní střední školu, tak obdrží formulář I-20, který je potřeba pro získání víza F1. Mezi studentem držícím víza F1 a americkým studentem, není žádný rozdíl. Na privátních školách není omezení studia pouze na jeden rok. Snad nejpodstatnější informací je, že pokud student odmaturuje na jedné z těchto prestižních privátních škol, tak si může nechat svou americkou maturitu uznat (nostrifikovat) v České republice. Privátní střední školy také nabízejí významné víkendové společenské vyžití. Organizují se různé výlety do velkých měst, na sportovní utkání či na koncerty.

Typy programu

J1 program USA  patří mezi  cenově nejvýhodnější programy pro studium na středních školách v USA. Smyslem programu J1 je především poznání americké kultury a místního stylu života. Student si nemůže vybrat destinaci. Umísťování v rámci programu J1 probíhá na základě výběru studenta některé z dobrovolnických hostitelských rodin.

F1 program USA – student si vybírá destinaci a má možnost požádat o destinaci, místo, sportovní aktivity nebo výběr předmětů dle svého uvážení.

Educatius Basic program

Educatius Basic program spočívá  ve studiu na americké střední škole, ale v tomto případě  bez možnosti výběru konkrétní školy. Pokud tedy uvažujete nad studium na střední škole v USA, ale standardní programy jsou pro vás příliš nákladné, je tato varianta vhodným řešením. Rozřazení studentů probíhá na základě testu z angličtiny a národnostního mixu přihlášených studentů v jednotlivých školách. Platí se fixní cena a student neovlivní místo, sport nebo předměty.

Educatius Basic PLUS program

V programu Basic PLUS obdobně jako v programu Basic není možné vybrat si konkrétní školu. Výhodou oproti programu Basic je však možnost zadat preferenci  až tři požadavky – destinaci, sport a předměty. Studentovi pak budou nabídnuty na výběr tři školy. V obou programech se samozřejmě rozlišuje mezi školami veřejnými (public) a soukromými (private). Program nabízený společností Educatius přináší účastníkům možnost výběru lokality, střední školy v USA, sportovních a jiných aktivit, předmětů a dále například možnost získání amerického středoškolského diplomu.

+ 3000 USD za Basic PLUS

Educatius Select program

Tento program dovoluje vybrat školu i destinaci dle požadavku studenta.  Napište nám o informace, prosím.

Cena SELECT programu je 18 000 USD za akademický rok. Samotný semestr stojí 13 000 USD (tato možnost není dostupná na všech školách). Tyto programy jsou na základě F1 víza pro zahraniční studenty.

Ceník

Délka studiaAkademický rokSemestr
Cena BASIC programu359 000 Kč259 000 Kč

Ceny dle kurzu ČNB k 19. 9. 2016:  1 USD = 24,07 CZK.

Cena zahrnuje

 • Studium na střední škole
 • Ubytování v rodině
 • Stravování (plná penze)
 • Letištní transfery
 • Pomoc supervizora
 • Program na seznámení

Další možné výdaje

 • Uniforma: ca 400 USD
 • Sport: 50 – 200 USD
 • Knihy: ca 400 USD
 • Místní doprava: ca 70 USD
 • Školní oběd: 3 – 4 USD

Ubytování

Hostitelská rodina
Hostitelské rodiny jsou vždy pečlivě vybírány, důsledně prověřovány a kontrolovány aby bylo zaručeno, že student se bude v cizí zemi cítit bezpečně a bude si připadat “jako doma”. Všechny rodiny se snaží uvést “svého” studenta do života v dané zemi, seznámit ho s tamními zvyky a ulehčit mu adaptaci na prostředí daleko od domova a vlastní rodiny. Studenti se stávají součástí rodinného systému a je od nich očekáváno, že se budou účastnit většiny rodinných aktivit. Ubytování je v jednolůžkovém pokoji a v každé rodině je ubytovaný jeden zahraniční student. Ubytování v hostitelské rodině zahrnuje i stravu polopenzi ve všední dny a plnou penzi o víkendu

Studentská rezidence (pouze u Boarding Schools)
Studenti jsou ubytováni společně v rezidencích škol, které jsou často v areálu školy nebo v její blízkosti. Ubytování zahrnuje plnou penzi. Menší nevýhodou tohoto typu ubytování může být fakt, že se studenti dostávají do relativně uzavřené skupiny studentů, kteří již mají svoje návyky a způsoby komunikace. Ubytování se nachází v kampusu a studenti tak nemusejí do školy dojíždět.

 Video

Mapa
Fotky
Recenze

Výuka angličtiny v budhistickém klášteře v Nepálu

Podívejte na hodnocení pobytu naší studentky

Kurz angličtiny na Jazykové škole English in Margate

NÁDHERNÉ MÍSTO NA SVĚTĚ. KOUZELNÉ RETRO PLNÉ SKVĚLÝCH CHUTÍ, OSVĚŽUJÍCÍHO MOŘE A HODNÝCH LIDÍ. ŠKOLA JEDINEČNÁ. VELMI PROFESIONÁLNÍ. NAMÍSTO ŘEDITELE, UČITELŮ A ÚŘEDNÍKŮ ZDE NA NÁS ČEKALI PŘÁTELÉ     MAMINKA, srpen 2017 CHCI NAVŽDY BYDLET V MARGATE , ANIČKA 4 ROKY, srpen 2017      

Angličtina v Margate

NAPROSTÁ BOMBA. KRÁSNÉ MÍSTO, SYMPATIČTÍ LIDÉ, SUPER ŠKOLA. PETR, 13 let, srpen 2017      

Angličtina u moře v Margate

ÚÚÚPLNĚ SUPER KRÁSNÝ DŮM, NEJLEPŠÍ UČITELKA. TADY BYCH SE UČIL VŠECHNO, NEJEN ANGLIČTINU. Jakub, 11 let, srpen 2017  

Tři týdny v Dublinu byly pro mne obrovskou zkušeností

Tři týdny v Dublinu byly pro mne obrovskou zkušeností. Ředitelka a manažerka školy jsou dvě báječné osoby, které nám pobyt dělaly ještě lepším. Hodiny angličtiny probíhaly dopoledne a byly zábavné. Vždy jsem se na ně velice těšila. Střídali se nám vždy dva učitelé, plní vědomostí a humoru. Seznámila jsem se tam s mnoha lidmi v [...]

Jazykový kurz španělštiny, Valencie, srpen 2016

Musím Vám poděkovat za zprostředkování cesty. Studijní pobyt ve Valencii se mi velice líbil..

Podobné kurzy a pobyty

Malta I St. Julians I Angličtina u moře na kvalitní škole

Skvělá jazyková škola, široký výběr kurzů, dobré cenové podmínky. klidná rezidenční lokalita

Anglie | Londýn, Nottingham, Surrey | Letní programy pro mládež

Letní jazykové pobyty v zajímavých lokalitách, jezdectví, intenzivní angličtina, Chelsea fotbal, kariérní programy, poznávání Londýna

Kanada I Vancouver I Creative arts na Filmová škole

Nová jedinečná nabídka studia Jazykové akademie ILAC pro zájemce o kreativní umění na Vancouver Film school. Země Kanada je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se v severní části kontinentu Severní Amerika. Kanada vznikla na území osídleném Indiány a Eskymáky jako unie britských zámořských teritorií a kolonií, z nichž některé byly předtím součástí francouzské koloniální [...]

Irsko | Ennis | Kurzy angličtiny

Clare Language Centre Jazyková škola se nachází v malém irském městečku Ennis na západu Irska nedaleko Limericku. Je také hlavním městem hrabství Clare. Panuje zde oceánské klima, výhodou tedy je téměř konstantní počasí, byť s větším množstvím srážek. Okolí však určitě stojí za návštěvu. Irsko je známé především pro svou krásně zelenou krajinu mimo město [...]

Malta – Jazykový kurz angličtiny u moře pro dospělé

Užijte si výuku angličtiny u moře.

Stínování na školách pro učitele v Anglii

Studijní pobyt pro učitele i pracovníky ve školství s možností získat zkušenosti z anglického školství. Stínování neboli shadowing různých předmětů a práce ve škole v zahraničí.

KONZULTACE ZDARMA