Jazykové kurzy > Irsko > Malta Studium v zahraničí Stáže a brigády Vyhledávač kurzů Aktuality Recenze O nás Kontakty Blog

Zásady ochrany osobních údajů

Spokojení klienti nám zanechali krásné recenze.

Vážení obchodní partneři, společnost Interstudy Consulting s.r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.
Kdo jsme?
Interstudy Consulting s.r.o., cestovní kancelář a společnost pro mezinárodní studijní programy, se sídlem Na Křídle 111/3, Praha 6 – Vokovice 160 00, IČ  248 08 679, zapsané u obchodního rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 176202, DIČ CZ248 08 679 je správcem vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování vašich osobních údajů a odpovídá za něj.
Naše zásady ochrany soukromí a osobních údajů
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?
Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
 • identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,
 • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa,
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných službách, údaje o zdravotním stavu (např. alergie, zdravotní hendikep), údaje o reklamacích, spolucestujících,
 • údaje z hodnocení našich služeb: zejména se jedná o údaje z vašich recenzí hotelů či komentářů k recenzím, včetně fotografií, které k nim připojíte,
 • údaje o vašem chování na našich webech a při čtení zpráv, které vám zasíláme: IP adresa, typ a verze zařízení, operační systém, technické parametry zařízení, stránka, z níž jste na náš web přišli, čas a doba návštěvy, zobrazované stránky, informace ze souborů cookie a z nich odvozené údaje, např. vaše zájmy, nákupní chování, věk či finanční situace,
Z jakého právního důvodu a pro jaký účel údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu. Jde o zpracování osobních údajů:
 1. pro účely plnění smluvního vztahu, a při vyřizování vašich reklamací,
 2. pro účely přímého marketingu,
 3. pro účely plnění našich zákonných povinností,
 4. pro účely našich oprávněných zájmů, zejména z důvodu zajištění bezpečnosti našich služeb, jejich zkvalitnění a přizpůsobení zákazníkům na míru.
Jakým způsobem zpracováváme vaše údaje?
Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek a poptávek uchováváme po dobu 5 let od termínu objednaného zájezdu. Vaše údaje můžeme předávat i dalším subjektům, které jsou rovněž v roli správce osobních údajů. Jedná se zejména o:
 • jazykové školy, vzdělávací instituce a cestovní kanceláře, pořádající studijní programy nebo zájezdy a další subjekty zajišťující služby k vašemu zájezdu, jakou jsou např. letecké společnosti či hotely a v tomto případě může docházet i k předání vašich údajů mimo EU,
 • pojišťovny, pokud si u nás objednáte pojištění, zejména se jedná o partnerskou pojišťovnu Union.
Pro zpracování některých údajů využíváme také služeb dalších zpracovatelů (Google apod.), kteří zpracovávají vždy pouze nezbytnou část osobních údajů a pro dle námi definovaných pravidel a pokynů a pouze pro účely, které uvádíme v tomto dokumentu. Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zájezdu a při elektronické a telefonické komunikaci.
Vaše práva
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:
 • právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na jiného příslušného dozorového úřadu.
S pozdravem a úctou Interstudy Consulting s.r.o. Praha, 24.5.2018
Oblíbené {{ favourites.length }}
{{ programme.post_title }}
KONZULTACE ZDARMA