Jazykové kurzy > Irsko > Malta Studium v zahraničí Stáže a brigády Vyhledávač kurzů Aktuality Recenze O nás Kontakty Blog

Educatius International I Studium na střední škole v Americe i v Evropě

Lokalita: Arkansas, USA
Jazyky:
 • Angličtina
Instituce:
 • Educatius International
Programy: Studium v zahraničí > Studium na střední škole a dalších 1+ programů
 • Studium na střední škole

Vynikající péče o studenty na středních školách v USA,  ale i v Kanadě nebo v dalších  destinacích.

Proč studovat na střední škole v USA  se společností Educatius?

Educatius International je vzdělávací společnost, která byla založena v roce 2001 za účelem pomoci studentům z celého světa poznat systém vzdělávání v USA, získat nové přátele a podívat se po světě. Můžete si vybrat mezi 150 školami různého typu i místa. Organizace má sídlo v Bostonu, ale kanceláře  se nachází po celé Americe. Společnost zajistí studium nejen v USA, ale i v dalších zemích Evropy a v Kanadě.

Věk

15 až 18 let

Systém vzdělání v USA

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA) je federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán. Na souši sousedí s Kanadou a Mexikem. Díky exklávě Aljaška sahá území USA i k břehům Severního ledového oceánu a na některé tichomořské ostrovy. Spojené státy se skládají z 50 států, federálního území s hlavním městem a sídlem vlády a Kongresu (District of Columbia), přidružených států s vnitřní samosprávou a samosprávných území Spojených států.

Systém vzdělání v USA se liší se v každém státě a neexistují tedy jednotné učební osnovy. Americký systém vzdělání vyžaduje absolvování 12 let základního a středního vzdělání před nástupem na univerzitu nebo college. Povinná školní docházka probíhá  na veřejných školách nebo na školách soukromých. Základní školu Primary school začnou děti navštěvovat ve věku 6 let. Po 5-6 letech studia nastupují na Middle School, kde studují 2 roky v 7. – 8. třídě. Po tomto stupni následuje High School, která představuje 9. - 12. ročník.

High School je zakončena diplomem High School Diploma, po této zkoušce mohou studenti nastoupit na college nebo na univerzitu většinou na 4 roky. Nabídka vyššího vzdělání v USA je velmi rozmanitá a školy mají vysokou kvalitu. Studium na americké univerzitě vám otevře dveře  pro pracovní kariéru kdekoliv ve světě. Studium na prestižních amerických univerzitách je investice do budoucnosti, která se Vám určitě vrátí.

Vzdělávací systém ve 4 etapách

 • Elementary School – 4 až 11 let
 • Middle School – 12 až 14 let
 • High School – 15 až 18 let
 • Post Secondary Education – od 18 let

Vzdělání, kterého lze dosáhnout

 • Associate degree – diplomovaný specialista
 • Dachelor's degree –  bakalářský titul
 • Master's degree –  magisterský titul
 • Doctorate  –  PhD

Proč studovat  na střední škole v Americe  - výhody

 • Povinná školní docházka je zde o 2 – 3 roky delší
 • USA nemá státní školský systém
 • V USA existují studijní programy, při nichž si studenti přizpůsobují obsah studia podle svých potřeb
 • Ve třídě je méně studentů, což vede k individuálnímu přístupu učitelů
 • Lze studovat se studijními vízy F1 libovolně dlouho
 • Můžete si vybrat mezi různými typy škol a nabídka je velmi široká
 • Prostředí škol je mezinárodní
 • Destinace jsou velmi odlišné a zajímavé

Studijní program

Program studia na střední škole v USA pro zahraniční studenty existuje již od roku 1971 a v současné době jde o jeden z nejpopulárnějších výměnných programů, díky kterému každoročně stráví až jeden rok v zahraničí tisíce středoškoláků z celého světa. Tento program umožňuje studovat na střední škole v zahraničí společně s dalšími zahraničními a místními studenty. Student má stejné osnovy a předměty jako místní studenti, jeho studijní výsledky jsou hodnoceny stejně jako u ostatních studentů a žije společně s místní hostitelskou rodinou nebo se studenty ve studentské residenci. Díky tomu se stává součástí života v dané zemi a má možnost poznat kulturu a zvyky této země velmi zblízka a velmi dobře.

Tento program je jedinečnou příležitostí pro mladé lidi, jak si zlepšit nejenom svoje znalosti a vědomosti, ale i příležitostí osamostatnit se, získat řadu nezapomenutelných zážitků a udělat ten správný krok pro svoji profesní budoucnost. Studenti si mohou vybrat studium na státní, církevní nebo soukromé škole. Každý typ školy má své výhody a záleží vždy na konkrétním studentovi, pro který typ školy se rozhodne. Obecně platí, že státní školy jsou cenově dostupnější, ale nelze si zvolit lokaci školy a student se musí přizpůsobit běžnému školnímu programu. Studenti jsou do škol umísťováni na základě jejich věku a studovaných oborů. V rámci možností je však přihlíženo k preferencím studenta.

Vztahy mezi studenty a učiteli jsou velmi přátelské. Za poplatek lze též zajistit asistenci, pracovníka, který bude studentovi nápomocen. Většinou si studenti zvolí 4 - 6 předmětů za semestr, doporučujeme hlavně angličtinu, přírodní vědy, matematiku a dějiny. Školy mají bohatou nabídku sportovních aktivit, exkurzí a výletů. Po celou dobu pobytu je studentům k dispozici jejich koordinátor, který dohlíží na bezproblémový pobyt a studium. Studenti se na svého koordinátora mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv problémem či dotazem, týkajícím se jejich života a studia. Koordinátoři zasílají rodičům zprávy o studijních výsledcích jejich dětí.

Program High School je určen studentům, kteří chtějí strávit semestr nebo školní rok na střední škole v zahraničí a mají zájem v budoucnu studovat na zahraniční univerzitě.

 • Student střední školy
 • Věk 15-18 let
 • SLEP (Secondary Level of English Proficiency) test min. 45 bodů
 • Složení GPA (průměr C)

Varianty programu

Roční program - délka programu cca 10 měsíců,  od poloviny července/začátku září do poloviny června.

Půlroční program -délka programu cca 5 měsíců, zimní semestr je od poloviny července/začátku září do poloviny ledna (letní semestr pak od poloviny ledna do poloviny června).

Typy škol

Public High School / Státní školy

 • Jsou finančně podporovány vládou země, která dohlíží na kvalitu a vybavení
 • Student bydlí v rodině s polopenzí během týdne a plnou penzí o víkendu
 • Školné se platí škole
 • Program trvá max. jeden rok
 • Škola vydá vízový dokument I-20
 • Školy jsou vedeny u SEVIS a vždy nabízí základní předměty matematiku, angličtinu, historii a přírodní vědy
 • Nižší náklady na studium
 • Dobré vybavení a široká nabídka předmětů a mimoškolních aktivit
 • Ubytování v místních hostitelských rodinách (State/Public Day Schools) nebo ve školních residencích v areálu školy (State/Public Boarding Schools)
 • Většinou jde o smíšené školy
 • Některé školy nevyžadují uniformu

Podívejte se do katalogu, kde naleznete přehled destinací i možností studia: Orientační nabídka studia

 

Private High school / Soukromé denní školy

 • Student bydlí v rodině s polopenzí během týdne a plnou penzí o víkendu
 • Školy obdrží školné
 • Program lze objednat na několik let
 • Škola nabízí diplom o ukončení po 2 letech studia
 • Školy vydávají vízový dokument I-20
 • Školy nezískávají od vlády dané země žádnou nebo pouze minimální finanční podporu, ale vláda dohlíží na kvalitu výuky (uděluje akreditace)
 • Výborná akademická úroveň, často prestižní školy s dlouhou tradicí
 • Nejmodernější vybavení
 • Nízký počet studentů ve třídě a osobní přístup vyučujícího
 • Široká nabídka předmětů a mimoškolních aktivit
 • Někdy vyžadují uniformu

Private Boarding school / Soukromé internátní školy

 • Studenti bydlí v internátu u školy a mají stravu s plnou penzí
 • Školné obdrží škola
 • Program lze zajistit na více let
 • Škola nabízí diplom po dvou letech studia
 • Školy vydávají vízový dokument I-20

 

Privátní školy mají dlouholetou tradici a kvalitní výsledky v celonárodních srovnávacích testech. Důležitý je poměr učitel – žák, dále je kladen důraz na široký výběr předmětů a mimoškolních aktivit. Pokud student odjede na privátní střední školu, tak obdrží formulář I-20, který je potřeba pro získání víza F1. Mezi studentem držícím víza F1 a americkým studentem, není žádný rozdíl. Na privátních školách není omezení studia pouze na jeden rok. Snad nejpodstatnější informací je, že pokud student odmaturuje na jedné z těchto prestižních privátních škol, tak si může nechat svou americkou maturitu uznat (nostrifikovat) v České republice. Privátní střední školy také nabízejí významné víkendové společenské vyžití. Organizují se různé výlety do velkých měst, na sportovní utkání či na koncerty.

Prohlédněte si prosím katalog škol v Kanadě 2019/20  Educatius Canada HighSchools

Typy programu

J1 program USA  patří mezi  cenově nejvýhodnější programy pro studium na středních školách v USA. Smyslem programu J1 je především poznání americké kultury a místního stylu života. Student si nemůže vybrat destinaci. Umísťování v rámci programu J1 probíhá na základě výběru studenta některé z dobrovolnických hostitelských rodin.

F1 program USA - student si vybírá destinaci a má možnost požádat o destinaci, místo, sportovní aktivity nebo výběr předmětů dle svého uvážení.

Educatius Basic program a Basic Plus program

Educatius Basic program spočívá  ve studiu na americké střední škole, ale v tomto případě  bez možnosti výběru konkrétní školy. Pokud tedy uvažujete nad studium na střední škole v USA, ale standardní programy jsou pro vás příliš nákladné, je tato varianta vhodným řešením. Rozřazení studentů probíhá na základě testu z angličtiny a národnostního mixu přihlášených studentů v jednotlivých školách. Platí se fixní cena a student neovlivní místo, sport nebo předměty.

V programu Basic PLUS obdobně jako v programu Basic není možné vybrat si konkrétní školu. Výhodou oproti programu Basic je však možnost zadat preferenci  až tři požadavky - destinaci, sport a předměty. Studentovi pak budou nabídnuty na výběr tři školy. V obou programech se samozřejmě rozlišuje mezi školami veřejnými (public) a soukromými (private). Program nabízený společností Educatius přináší účastníkům možnost výběru lokality, střední školy v USA, sportovních a jiných aktivit, předmětů a dále například možnost získání amerického středoškolského diplomu.

Educatius Select program

Tento program dovoluje vybrat školu i destinaci v USA dle požadavku studenta.  Napište nám o informace, prosím.

Společnost Educatius ale nabízí i studijní pobyty v dalších zemích světa, prohlédněte si prosím např. Katalog středních škol Irsko a Velká Británie 2019-2020

Ubytování

Hostitelská rodina

Hostitelské rodiny jsou vždy pečlivě vybírány, důsledně prověřovány a kontrolovány aby bylo zaručeno, že student se bude v cizí zemi cítit bezpečně a bude si připadat “jako doma”. Všechny rodiny se snaží uvést “svého” studenta do života v dané zemi, seznámit ho s tamními zvyky a ulehčit mu adaptaci na prostředí daleko od domova a vlastní rodiny. Studenti se stávají součástí rodinného systému a je od nich očekáváno, že se budou účastnit většiny rodinných aktivit. Ubytování je v jednolůžkovém pokoji a v každé rodině je ubytovaný jeden zahraniční student. Ubytování v hostitelské rodině zahrnuje i stravu polopenzi ve všední dny a plnou penzi o víkendu

Studentská rezidence (pouze u Boarding Schools)

Studenti jsou ubytováni společně v rezidencích škol, které jsou často v areálu školy nebo v její blízkosti. Ubytování zahrnuje plnou penzi. Menší nevýhodou tohoto typu ubytování může být fakt, že se studenti dostávají do relativně uzavřené skupiny studentů, kteří již mají svoje návyky a způsoby komunikace. Ubytování se nachází v kampusu a studenti tak nemusejí do školy dojíždět

 

Další programy studia v zahraničí

Oblíbené {{ favourites.length }}
{{ programme.post_title }}
KONZULTACE ZDARMA